torsdag 9 november 2017

An Inconvenient Sequel: Truth to Power (2017)


Jag såg An inconvenient sequel: Truth to power, som heter En obekväm uppföljare i Sverige, före jag såg den första filmen (An inconvenient truth). Det var kanske en udda ordning men det funkade bra. Uppföljaren fokuserar mindre på teorierna bakom global uppvärmning och mer på Al Gores arbete i storpolitiken före och under Paris-avtalet förhandlades fram samt om arbetet på gräsrotsnivån.

Filmen är otroligt engagerande och lätt att ta till sig. Storpolitiken var intressant, inte minst det vi fick se från bakom kulisserna i Paris. Jag hade önskat att filmen hade fortsatt längre och behandlat hur det nya ledarskapet under Trump hanterat miljöfrågan, men det kom inte med i denna film. Konstigt nog känns det som att trailern antyder att detta skulle vara del av filmen...

Men den än mer intressantare delen av denna dokumentär är den om Al Gores långsiktiga och ihärdiga arbete med att skapa opinion och medvetande om frågan och problemen. Han åker runt och ger föredrag eller "classes" där åhörarna blir hans nya miljöambassadörer. Det är ett superintressant sätt han jobbar på. Både uppifrån på regeringsnivå och med företagsledare (Elon Musk och sådana), och med att skapa en armé av fotfolk som kan skapa förändring underifrån. Jag kom snart att tänka på att det var fotfolket som uppmärksammade Vietnam-kriget och fick stopp på det som ett exempel.

Båda filmerna är hyperintressanta och sannerligen viktiga i vår tid. Jag håller nog uppföljaren som strået vassare av de två.

Jag ger An inconvenient sequel: Truth to power fyra viktiga budskap av fem möjliga.

Betyg: 4/5

Filmen har svensk biopremiär den 17:e november. Före dess visas den på Stockholms Filmfestival den 9:e, 10:e och 11:e november.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar